ઘમંડ તો રાજા રાવણનો ય છાજ્યો નહીં હોવાનો ભાજપને પરચો ડૉ . હરિ દેસાઈ ·          શુક્રવારે મહારાષ્ટ્રના રાજકારણ પરથી સૌનું ધ્યાન રામમંદિર નિર્માણને લગતા ચુકાદા ભણી ડાયવર્ટ થયું ·          મહારાષ્ટ્રમાં શિવસેનાના મુખ્યમંત્રીપદના આગ્રહે તો ભગવી મહાયુતિની ફ…

Sardar's Affection for Nehru

સરદારને વહાલા નેહરુ કારણ - રાજકારણ : ડૉ . હરિ દેસાઈ ·          કાકાસાહેબ ગાડગીળનું  અંતે વચનપાલન ·          પંડિતજી અને પટેલ એકમેકના સેનાનાયક ·          અટલજીએ નેહરુમાં ભગવાન રામ નિહાળ્યા આઝાદીની લડતમાં રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી અને રાષ્ટ્રનાયક સરદ…